Aktualności

Aeromixer 2018 - nowe szanse dla przedsiębiorców

W dniu 20 marca 2018 r. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbyło się pierwsze networkingowe spotkanie pod nazwą Aeromixer 2018. Wstęp był odpłatny i przeznaczony dla firm z branży lotniczej. Celem spotkania było umożliwienie polskim przedsiębiorcom nawiązanie kontaktu i zainicjowanie rozmów o współpracy z największymi firmami na światowym rynku, specjalizującymi się w przemyśle lotniczym. Nas również nie mogło zabraknąć!

Fot. 1 Uczestnicy Konferencji Plenarnej

Konferencję plenarną otworzyło kilku specjalnych gości, wśród których byli: 

  • Marcin Ociepa - Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 
  • Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
  • Fabrizio Bosetti - Prezes BGC Group Sp. z o. o. Sp. k.,
  • Radosław Majda - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląski Klaster Lotniczy i Dyrektor Generalny UTC Aerospace Systems Wrocław, 
  • Dorota Giżewska - Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
  • Dariusz Śliwowski - Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu,
  • Maciej Badora - Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK,
  • Piero Cannas - Prezes CCIIP (Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce).

Spotkanie zostało podzielone na trzy części. Pierwsza z nich to prelekcje osób ściśle związanych z sektorem lotniczym. 

Marco Lupo (Wiceprezes Leonardo Company) poświęcił swoje wystąpienie Inwestycjom w najnowszą technologie i współpracy przemysłowej. Z kolei prof. dr hab. inż. Edward Chlebus (Kierownik Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji z Politechniki Wrocławskiej) jako moderator tej części bloku i jednocześnie prelegent zabrał głos w sprawie Przemysłu 4.0 i nowego wymiaru procesów produkcyjnych. Jak sam podkreślił „Industry 4.0 to nowe wyzwania w produkcji, systemach i technologii. Technologie przyrostowe i „version engineering” to istotny z punktu widzenia rekonstrukcji różnych rozwiązań i ich modyfikacji, ale także zarządzanie oparte o cykl życia produktów i systemów do symulacji”. Z kolei Wojciech Wasik (Dyrektor generalny Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o.) przedstawił ciekawą prezentację odnośnie Kierunków efektywności silników lotniczych, zarówno w swoim przedsiębiorstwie, jak i u głównych konkurentów (np. General Electric). Silnik Pure Power Geared Turbofan (GTF) był jednym z tematów wypowiedzi. GTF jest przykładem postępu technologicznego będącym o poziom wyżej w ograniczaniu negatywnych skutków wobec środowiska. Zdecydowany sukces firmy Pratt & Whitney Kalisz, o którym media się rozpisują już od końca 2017 r. to „16% redukcji zużycia paliwa, 50% redukcji tlenków azotu i tlenków węgla oraz obniżenie hałasu do 75%”.

Druga część to cztery panele dyskusyjne, które płynnie łączyły się z tematami prelekcji z pierwszej części. Dominowały zagadnienia związane z energooszczędnością, łańcuchem dostaw i ochroną środowiska. W pierwszym panelu dyskusyjnym przedstawiciele firm PZL Mielec Sp. z o.o., PZL-Świdnik S.A. i Pratt & Whitney Kalisz poruszyli temat Energooszczędności procesów produkcyjnych w przemyśle aeronautycznym. Prelegenci wymienili możliwości pozyskania źródeł finansowania oraz wiedzy wśród których znalazła się współpraca z instytucjami naukowymi, firmami o podobnym profilu lub udział w różnych projektach krajowych i europejskich. Wymieniono m.in. projekt „Go green 2020” i program „Clean Sky” rozwijający innowacyjną, najnowocześniejszą technologię mającą na celu redukcję emisji CO2, gazów i hałasu wytwarzanego przez samoloty. W kolejnej części rozmów Marek Pawlicki (Kierownik departamentu R&D Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.) stwierdził, że „Eko to nie tylko ekonomia, eko to też ekologia”, po czym odniósł się do rozporządzenia europejskiego REACH, które zostało przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami jakimi są substancje chemiczne. Kierując się wspomnianym rozporządzeniem firma Pratt & Whitney zdecydowała się pójść w procesy jeszcze bardziej ekologiczne: usprawnić proces obróbki cieplnej i ekologiczną hartownię (hartowanie próżniowe), ograniczyć gazy procesowe do 90%, czy zastosować głębokie wymrażanie do -196°C przy zastosowaniu ciekłego azotu, co również zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną. Stosując przy tym „Close door technology” i elementy Industry 4.0 firma pokazuje, że coraz bardziej jest eko.

Drugi panel dotyczył perspektyw i problemów w systemie produkcyjnym w branży lotniczej w Polsce i łańcucha dostaw. Udział w nim wzięli m.in. Rafał Ładziński (Metal-Master), Radosław Majda (UTC Aerospace Systems Wrocław) i Manuela Brero (Avio Aero Strategic Sourcing Leader). Głos zabrała m.in Manuela Brero, która podkreśliła, że Avio szuka rzetelnych dostawców, dbających nie tylko o swoje procesy, ale i o procesy poddodstawców począwszy od materiału bazowego po ich gotowy produkt. Tym samym wyraziła zainteresowanie współpracą we wspomnianym zakresie. Udział w panelu wziął również młody przedsiębiorca i założyciel firmy Flaris Sp. z o.o. odpowiedzialnej za prototyp nowego odrzutowca lekkiego - Rafał Ładziński, na którego wypowiedź czekali wszyscy z niecierpliwością. Jak sam ujął „od początku koncepcji zakładał różnego rodzaju technologie, które wziął pod uwagę już na etapie prototypowania (…) powiodło mu się dlatego, że miał wszystko przemyślane”. 

Fot. 2. Sylwia Książek (Redaktor Naczelny BezpiecznegoLotniska) i Rafał Ładziński (Prezes Metal Master)

Przed rozpoczęciem projektu Flaris przeprowadził gruntowne badanie rynku, przyjrzał się aktualnej sytuacji i stworzył nową klasę samolotów „High Speed Personal Jet” w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Prezes firmy podczas swojej wypowiedzi zaprosił do współpracy młodych ludzi, którzy chcieliby się rozwijać przy projekcie nowego samolotu Flaris. 

Trzeci panel poświęcony został Energooszczędności w aeronautyce. Rozmawiano o istniejących i powstających konstrukcjach oraz o nowych materiałach i wykorzystywanych obecnie technologiach. Temat ten łączył się z ostatnią dyskusją, która dotyczyła Aeronautyki i środowiska. Przemysław Owczarek (Systems Manager Pratt & Whitney Rzeszów) podkreślił, że wyzwaniem w redukcji hałasu przy komorach spalania jest nie tylko ich projektowanie, ale i „dobór odpowiednich technologii umożliwiających zachowanie bardzo wysokiej jakości, jak i powtarzalności produkcji (…) Rozwój silników lotniczych idzie w kierunku nowych cykli i zwiększania sprawności napędowej”, czego przykładem jest Geared Turbofan redukujący do 75% hałasu lotniczego. Tematem przyszłości jest poprawa sprawności napędowej i termicznej, modyfikacja cyklu Braytona oraz komory spalania o stałej objętości.

Równolegle do czasu trwania paneli dyskusyjnych odbywały się spotkania biznesowe oparte na formule „szybkich randek” (spotkania przy tzw. stołach rotacyjnych, podczas których firmy mogły w większym gronie przedstawić swoją ofertę) i spotkania dwustronne, które umożliwiły bezpośredni kontakt z potencjalnymi kontrahentami, dostawcami OEM i instytucjami lotniczymi.                                                                                  

Fot. 3. Sesje spotkań rotacyjnych przy okrągłym stole

Civil & Military Aeromixer to pierwsza edycja tego typu spotkania. Byliśmy pod wrażeniem formy eventu i całej organizacji. Mamy nadzieję, że było to efektywne spotkanie dla przedsiębiorców z sektora lotniczego. Natomiast Państwa zostawiamy z pytaniami, które padły również podczas tego dnia: czy za 20 lat będziemy nadal produkować silniki turbinowe? Czy jesteśmy w stanie obniżać emisję szkodliwych substancji z roku na rok? Czy jesteśmy w stanie przejść na inny rodzaj napędu poza spalinowym? Jeśli silnik elektryczny, to w jaki sposób energia będzie magazynowana i dostarczana?

Zapraszamy do Galerii Aeromixer 2018!


Pomysłodawcą i organizatorem Aeromixer 2018 była firma konsultingowa Bosetti Global Consulting. Współorganizatorami spotkania był Dolnośląski Klaster Lotniczy, Agencja Rozwoju Przemysłu, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Włoska Izba Handlowo-Produkcyjna w Polsce. W gronie sponsorów znaleźli się PKO Bank Polski (główny sponsor), a także firmy Warter Fuels, Civis Polska, Adecco Outsourcing, Spring Professional oraz Innpact.

Natomiast patronami oraz partnerami imprezy były: Politechnika Wrocławska, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Francusko-Polska Izba Handlowa w Polsce, British Polish Chamber of Commerce, Polsko-Czeska Izba Handlowa, Izba Handlowa Regionu Morawsko-Śląskiego, Niderlandzko-Polska Izba Handlowa, Województwo Dolnośląskie oraz Polska Ambasada w Rzymie i Włoska Ambasada w Warszawie, Dekra, Śląski Klaster Lotniczy oraz Wielkopolski Klaster Lotniczy. 

Autor: Sylwia Książek
Zdjęcia: Wojciech Cygański

© 2022 BL BezpieczneLotnisko. All Rights Reserved.