Aktualności

Bezzałogowe rozpoznanie dla NATO

Amerykański koncern Northrop Grumman zaprezentował (5 czerwca) po raz pierwszy szerokiej rzeszy zgromadzonych gości, wśród których znajdowali się m. in. przywódcy NATO, pierwszy wchodzący na wyposażeniu Sojuszu - bezpilotowy aparat latający rozpoznania naziemnego (ang. Air Ground Surveillance, AGS).

Maszyna typu Global Hawk stanowi ucieleśnienie rozwinięcia programu Połączonych Zdolności Wywiadowczych, Kontrolnych i Rozpoznawczych NATO (ang. Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Capabilities – w skrócie ISR). Nowy samolot jest częścią szerokiego, stale rozwijanego systemu, który ma za zadanie pomagać państwom Sojuszu w wypełnianiu takich misji jak np.  ochrona oddziałów naziemnych i ludności cywilnej, ochrona granic i szlaków morskich, zwalczanie terroryzmu, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych czy też pomoc humanitarna dla ofiar klęsk żywiołowych.

Northrop Grumman unveils NATO's first Alliance Ground Surveillance aircraft, http://www.airrecognition.com

maszyna typu Global Hawk

Pierwszy Global Hawk w służbie NATO. (Northrop Grumman)


© 2021 BL BezpieczneLotnisko. All Rights Reserved.