Aktualności

EASA i Chiny z wizytą w Polsce

18/04/2016 w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego rozpoczęła się wizyta delegacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz nadzoru lotniczego Chin w związku z planowanymi negocjacjami Umowy o bezpieczeństwie w lotnictwie cywilnym pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Celem wizyty jest dogłębne zrozumienie ram prawnych oraz procedur prowadzenia w naszym kraju procesów certyfikacji oraz bieżącego nadzoru, w szczególności w zakresie projektowania i produkcji wyrobów lotniczych.

Pięciodniowa wizyta w Polsce zakłada zapoznanie delegacji chińskiego nadzoru lotniczego z funkcjonowaniem jej polskiego odpowiednika. Polska jest jednym z 5 krajów europejskich, które odwiedzi delegacja z Chin w ramach zapoznawania się ze specyfiką nadzoru oraz współpracy EASA z władzami lotniczymi poszczególnych państw.

Autor: Sylwia Książek
Zdjęcie: Reprezentacja delegacji EASA i Chin w Polsce, www.ulc.gov.pl
Źródło: www.ulc.gov.pl


© 2022 BL BezpieczneLotnisko. All Rights Reserved.