Aktualności

Lotnisko w Boguszynie – trwają prace planistyczne

Czy w Boguszynie (Dolny Śląsk, powiat kłodzki) powstanie lotnisko użytku wyłącznego?

Prace planistyczne, które od kilku lat prowadzi Gmina Kłodzko, są zaawansowane i wskazują, że cel zostanie osiągnięty...

Lokalizacja lotniska w Boguszynie, w niewielkiej kłodzkiej wsi u wrót powiatu kłodzkiego, przy drodze krajowej nr 8 w planach samorządowych jest od początku tego wieku. Kilka lat temu zawiązał się nawet Aeroklub Ziemi Kłodzkiej. Władze Gminy Kłodzko poprzednich i obecnej kadencji poważnie podeszły do tematu – zarówno do kontynuacji zastanych działań, jak i opracowywania niezbędnych dokumentów. O efektach już możemy mówić!

Budowa lotniska w Boguszynie została ujęta w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Gmina Kłodzko posiada także wstępną strategię funkcjonalną dla tego terenu, współfinansowaną przez Miasto Kłodzko. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla tego terenu została uchwalona w styczniu 2015 r. Podczas prac planistycznych wiele czasu poświęcono aspektom środowiskowym, czego efektem jest pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Natomiast na etapie finalizacji jest przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru - obecnie dokument jest wyłożony do publicznego wglądu i najdalej na lipcowej sesji powinien być przyjęty przez Radę Gminy Kłodzko.

W przypadku Boguszyna chodzi o lotnisko użytku wyłącznego dla śmigłowców oraz samolotów o MTOW poniżej 10 tys. kg i liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20, o loty lokalne i inne nie będące lotami handlowymi. Oprócz pasa startowego przewidziana jest funkcja usług komercyjnych: hangary dla maszyn, szkolenia, zawody itp.

Najbliższe takie obiekty oddalone są o co najmniej kilkadziesiąt kilometrów, więc argumentacja dla budowy lotniska jest szeroka. To rozwój społeczno-gospodarczy naszego terenu, jak również sąsiedniego – powiatu ząbkowickiego, poprawa dostępności komunikacyjnej naszego regionu, rozwój i wzrost przedsiębiorczości… wymienia wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa.

Lotnisko to także, a może przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa regionu i właśnie temu aspektowi poświęcone było spotkanie 8 kwietnia 2016 r. w Boguszynie, którego organizatorem był wójt Stanisław Longawa. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które bezpośrednio bądź pośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo osób, mienia i środowiska.

Chodzi o turystów ulegających wypadkom na stokach narciarskich ziemi kłodzkiej, o poszkodowanych w wypadkach drogowych, ale również o kataklizmy, zwłaszcza powodzie – ta z lipca 1997 r. odcięła kilka miejscowości na ziemi kłodzkiej - uwagę zwrócił Zbigniew Szczygieł - Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wcześniej Komendant Wojewódzki PSP. Z kolei pożary lasów nie zdarzają się często w tej części kraju, za to problemem pozostaje ich gaszenie z uwagi na górski, trudno dostępny obszar. Rozwiązaniem jest gaszenie z powietrza - zauważył asp. sztab. Janusz Marnik z PSP w Kłodzku.

Kwestią bezdyskusyjną jest przydatność takiego lotniska dla LPR-u. Mówimy tu o współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, z możliwością lokalizacji jego bazy na tym terenie – dodaje wójt Stanisław Longawa.
Oczywiście wzrost bezpieczeństwa jest kwestią niepodważalną. Elżbieta Konieczna z Urzędu Lotnictwa Cywilnego zwróciła uwagę, aby najpierw starać się o utworzenie lądowiska na wskazanym terenie w Boguszynie, co jest znacznie prostsze pod względem formalnym i nie wymaga infrastruktury, a w następnej kolejności ubiegać się o lokalizację lotniska w tym miejscu. Zdaniem wójta, uruchomienie lądowiska jest możliwe w ciągu roku.


Autor: Urząd Gminy w Kłodzku


© 2024 BL BezpieczneLotnisko. All Rights Reserved.