Aktualności

Przepustowość lotnisk, rozwój czy ...?

Porty lotnicze są istotną częścią systemu lotniczego, jak i nie mniej ważne dla gospodarki europejskiej. Tak jak to miało miejsce w ciągu ostatnich 50 lat, oczekuje się, że ruch lotniczy wzrośnie w niedalekiej przyszłości. Jednakże, o ile nie zostaną podjęte w najbliższym czasie odpowiednie kroki, Europa nie będzie w stanie sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na loty z powodu niedoboru zdolności w terenie.

Fot. 1 Marcin Szpak


Według Eurocontrol w badaniu Challenges of Growth 2013, europejski rynek lotniczy staje się coraz bardziej dojrzały. Co oznacza, iż oczekuje się, że w 2035 r. będzie o 50% więcej lotów niż w 2012 r. (tj. 14,4 mln w 2035 r., gdzie w 2012 r. było 9 mln). Jednakże plany zwiększenia przepustowości portów lotniczych zostały znacznie ograniczone i jego szacowania obecnie oscylują wokół 17% wzrostu do 2035 r.

Jeśli obecny planowany wzrost nie zostanie poddany przeglądowi, 1,9 miliona lotów nie zostanie uwzględnionych w 2035 roku. Oznaczałoby to, że około 120 milionów pasażerów nie będzie mogło korzystać z komunikacji lotniczej. 

Zator komunikacyjny może stać się także ogromnym problemem. O ile nie zostaną podjęte działania, w 2035 r. ponad 20 lotnisk będzie miało przepustowość porównywalną do 3 z 2012 r., co wpłynie na większe opóźnienia.

Potrzebne są szybkie działania. Europa musi jak najlepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę. Jednocześnie należy poprawić jakość i efektywność usług na lotniskach. Aby zapewnić ciągły sukces, Europa powinna zmodernizować swój model lotniczy.

Linie lotnicze, lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym, obsługa naziemna i inne usługi transportowe są ze sobą powiązane i muszą współpracować wydajniej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na transport lotniczy. Same porty lotnicze nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu, ale raczej jako część europejskiej sieci portów lotniczych. Zapewni to lepszą łączność, która jest niezbędna dla rozwoju biznesu i gospodarki.

Podczas gdy państwa członkowskie odpowiadają za infrastrukturę portu lotniczego, a zatem stoją na czele wyzwań związanych z przepustowością, UE może również przyczynić się do usprawnienia europejskiej sieci portów lotniczych, podkreślając wspólne problemy i aktualizując obowiązujące przepisy dotyczące portów lotniczych. Może również zachęcać do inwestycji, w szczególności poprzez wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych, aby sterować wzrostem, zapewnić spójność wewnątrz UE oraz wzmacniać jej gospodarcze, społeczne i kulturowe więzi z resztą świata.

Autor: Sylwia Książek

Źródło: https://ec.europa.eu


© 2022 BL BezpieczneLotnisko. All Rights Reserved.