Aktualności

Rejestracja dronów kwestią bezpieczeństwa?

Amerykański Departament Transportu ogłosił utworzenie grupy zadaniowej do opracowania zaleceń dotyczących procesu rejestracji dla bezzałogowych systemów lotniczych, pisząc potocznie dronów (ang. Unmanned Aircraft Systems-UAS).

Każdego dnia, USA FAA (ang. Federal Aviation Administration) otrzymuje raporty o potencjalnie niebezpiecznych operacjach prowadzonych przez drony. Pilotażowe obserwacje zwiększyły się dwukrotnie w latach pomiędzy 2014 a 2015 r., ponieważ raporty przedstawiały wypadki m.in. z dużych imprez sportowych czy z lotów w pobliżu samolotów załogowych.

Grupa zadaniowa będzie składać się z 25 do 30 różnych przedstawicieli załogowego przemysłu lotniczego, rządu federalnego i innych zainteresowanych stron. Grupa będzie doradzać czy dron powinien być zwolniony z rejestracji ze względu na niskie ryzyko bezpieczeństwa, czy raczej nie. Grupa zadaniowa spodziewa się, że rejestracja samolotu bezzałogowego pomoże zbudować kulturę odpowiedzialności i obowiązków.

Źródło: http://news.aviation-safety.net


© 2021 BL BezpieczneLotnisko. All Rights Reserved.