Aktualności

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych uruchomiły pierwszy na świecie system broni cybernetycznej

AFINC (ang. Air Force Intranet Control Weapon System, Cyfrowy System Kontroli Sieci Wewnętrznej Sił Powietrznych) czyli platforma cyfrowa mająca za zadanie chronić na najbardziej zaawansowanym obecnie poziomie wszelkie łącza cyfrowe umożliwiające dostęp do Intranetu USAF. System w całości utrzymywany jest przez 26. Batalion Operacji Sieciowych (ang. 26th Network Operations Squadron), stacjonujący w Montgomery w stanie Alabama.

System stanowi teraz pierwszą linię cybernetycznej obrony USAF, zaś jego obsługa blokuje tygodniowo ponad 1 miliard podejrzanych e-maili, firewall’ów, stron internetowych itp. Sieć będzie stale rozwijana w oparciu o najnowsze osiągnięcia informatyki, czym będą się zajmować specjaliści m.in. ze wspomnianego 26. Batalionu.

AFINC jest jednym z wielu wdrażanych obecnie przez USAF systemów broni cybernetycznych. Obok niego realizowane są takie projekty jak: Air Force Cyberspace Defense Weapon System, Cyber Security and Control System Weapon System, Cyber Command and Control Mission System Weapon System, Cyberspace Defense Analysis Weapon System oraz Cyberspace Vulnerability Assessment/Hunter Weapon System.

Photo

Opis: Daniel Kasprzycki
Źródło: Air Force launches first cyberspace weapons system, www.defensenews.com
Zdjęcie: Żołnierz z 100. Batalionu Komunikacji Cybernetycznej USAF dokonuje przeglądu jednej z serwerowni, www.defensenews.com


© 2021 BL BezpieczneLotnisko. All Rights Reserved.