Rzetelne Artykuły

W ostatnich latach obserwujemy w naszym kraju dynamiczny rozwój komunikacji lotniczej. Staramy się w tym zakresie dogonić wysoko rozwinięte państwa Europy Zachodniej, bowiem sprawnie działająca komunikacja lotnicza nie tylko daje możliwość swobodnego podróżowania, ale wręcz warunkuje rozwój gospodarczy i cywilizacyjny państwa. Rozbudowa istniejących portów lotniczych i budowa nowych oraz ciągły wzrost liczby połączeń lotniczych niesie za sobą określone uciążliwości dla społeczeństwa. Wokół lotnisk istnieją tzw. obszary ograniczonego użytkowania, które, ze względu na wzrost ruchu lotniczego oraz zmieniające się procedury ciągle poszerzają swoje granice. Hałas lotniczy jest główną przyczyną negatywnych odczuć i reakcji społeczeństwa wynikających z rozbudowy i eksploatacji lotnisk. Znaczny wzrost liczby operacji lotniczych, w tym największych samolotów pasażerskich i transportowych, powoduje że te negatywne reakcje stają się coraz powszechniejsze.


Przeszkoda Lotnicza

Jedna z najstarszych rzymskich maksym głosi, (łac.) ignorantia iuris nocet. Jej znaczenie jest powszechnie znane, lecz nie do końca rozumiane w jej skutkach. Nieznajomość prawa szkodzi, i niestety szkody mogą dotyczyć zarówno sfery finansowej, materialnej czy społecznej. Tak bywa, że nie każdy jest świadomy aktualnie obowiązujących przepisów i norm prawa. Praktyka także pokazuje, że pomimo posiadanego dostępu do powszechnych źródeł prawa międzynarodowego oraz krajowego, mamy problem z ich interpretacją.


Część. I. Militarne zastosowanie BSP – historia w zarysie

Druga dekada XXI w. to bez wątpienia okres, który przyniósł bezprecedensowy rozwój Bezzałogowych Statków/Systemów Powietrznych (w skrócie BSP) popularnie zwanymi z j. angielskiego dronami. Ich obecny rozwój wiąże się bezpośrednio z ogromnym postępem, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w zakresie m.in. informatyki, optoelektroniki czy też robotyki. Ilość typów BSP wzrasta w ekspresowym tempie podobnie jak zakres przewidywanych dla nich zadań zarówno w zakresie zastosowania cywilnego jak i wojskowego. 


The aircraft industry is one of the most demanding industries. Materials used to manufacture gas turbine components must meet high requirements. Rotating elements work under difficult condition, and their damage often have catastrophic effects. One of the cause’s compressor damage is foreign objects that are sucked by the inflow. It could happen while taxiing or as a result of reverse thrust. It is important to follow the procedures to keep the runways in good condition. But is erosion the only one problem for the gas turbines?

Rolls-Royce…kto kiedyś nie marzył o tym, by przejechać się samochodem tej marki. Tak, tak..  przejechać, bo przecież o zakupie nie ma mowy. Nieliczni będą, bądź mieli to szczęście i pojechali wynajętym na szczególną okazję Rolls-Roycem, ale dla większości, taka przejażdżka, wydaje się być niespełnionym marzeniem.


Oświetlanie światłem laserów pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego jest problemem o randze międzynarodowej, w ostatnich latach coraz częściej spotykanym także w Polsce. Z danych przekazanych przez Państwową Komisję Badań Wypadków Lotniczych (PKBWL) wynika, że w 2009 r. odnotowano 11 prób oślepienia laserem załóg lotniczych, z kolei w 2010 r. - 36, w 2011 r. – 57, w 2012 r. – 99, a w 2013 r. - 89. W chwili obecnej (wrzesień 2014) do PKBWL wpłynęło 98 zgłoszeń.


Ostatnie 50 lat upłynęło pod znakiem niebywałej rewolucji informacyjnej. Dzisiejsze osiągnięcia w zakresie miniaturyzacji, informatyzacji, robotyki czy optoelektroniki wspomagają człowieka w codziennym dniu… raczej nie ma już wątpliwości, że systemy bezzałogowe są „kamieniem milowym” rozwoju technologicznego i wyobrazić sobie nie można przyszłości bez nich. Potencjał jaki daje ich wykorzystanie tak w sferze cywilnej jak i militarnej jest ogromny i można pokusić się o stwierdzenie, że także niewyczerpany.


Czasy kiedy Tajwan uchodził za niezdobytą wyspę bezapelacyjnie odeszły już do przeszłości. Zadecydował o tym znaczący wzrost potencjału wojskowego Chin, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu. Przewaga liczebna armii chińskiej z roku na rok jest coraz większa, a ilość obok jakości używanego sprzętu staje się coraz bardziej imponująca. Mimo to Tajwan kontynuuje - na miarę możliwości, rozbudowę potencjału militarnego1.


© 2024 BL BezpieczneLotnisko. All Rights Reserved.