Rzetelne Artykuły

Czy zastanawialiście się kiedyś, stojąc na płycie lotniska w oczekiwaniu na wejście do samolotu, skąd dobiega hałas podobny do hałasu generowanego przez silniki odrzutowe, jednak o wiele bardziej cichego? A czy po wejściu do samolotu zastanawialiście się, dlaczego działa klimatyzacja, elektryka? Nietrudno jest zauważyć, że silniki główne owego samolotu są wyłączone. Gdyby nie były, hałas oraz poziom spalin byłyby nie do zniesienia, a z powodu siły odrzutu, wejście do samolotu byłoby niemożliwe. Skąd więc bierze się energia potrzebna do zasilania samolotu podczas jego postoju, i skąd dobiega ten tajemniczy hałas?


3 marca 1969 r. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych (US Navy), utworzyła elitarną szkołę walk powietrznych. Opuszczający jej mury mieli być najlepiej wyszkolonymi pilotami na świecie. Cel ten został osiągnięty. Oficjalnie, szkoła nosi nazwę United States Navy Fighter Weapons School, lecz do historii lotnictwa przeszła pod nazwą nadaną jej przez pilotów, będących jej absolwentami - TOP GUN.


Siły powietrzne naszego kraju narodziły się wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. Początkowo składały się z polskich eskadr utworzonych przy armiach innych państw lub zgrupowaniach wojsk polskich do jakich np. należała Błękitna Armia gen. Józefa Hallera utworzona pod auspicjami Francji. Lotnictwo używało przez to całą gamę przeróżnych typów samolotów co stanowiło nie lada wyzwanie dla służb logistycznych.


Po II wojnie światowej kontynuowano rozwijanie lotnictwa wojskowego w nowej rzeczywistości polityczno-militarnej. Kraje zachodniej Europy, czując się zagrożone przez ZSRR, powołały do życia, w imię kolektywnej obrony, sojusz NATO (9 sierpnia 1949 r.) w którym pryncypialną rolę odgrywały Stany Zjednoczone. W odpowiedzi ZSRR i jego europejscy satelici podpisali kilka lat później - 14 maja 1955 r.  w Warszawie - Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej zwany potocznie Układem Warszawskim. Systematycznie nabierał tempa wyścig zbrojeń pomiędzy obydwoma zantagonizowanymi blokami.


Po 1990 r. Siły Powietrzne przeszły wiele zmian strukturalnych. Zaowocowały one przekształceniem postzimnowojennej organizacji brygado-pułkowej na nową, opartą o stosowany na Zachodzie system baz lotniczych oraz podlegających im jednostek. Reorganizacja odbyła się kosztem cięć kadrowych oraz wycofywaniem przestarzałego sprzętu. Przede wszystkim dotyczyło to samolotów MiG-21 oraz MiG-23 oraz samolotów Antonow An-26, które zostały zastąpione przez amerykańskie maszyny typu C-130E Herkules  w liczbie 5 sztuk.


Terroryzm to zagrożenie asymetryczne, nieustannie obecne w wielu wymiarach życia całej społeczności międzynarodowej. W dzisiejszych czasach terroryzm nie jest już pojmowany jedynie jako konflikt ideologiczny czy etniczny, lecz stał się rozpowszechniony, nowoczesny i nieprzewidywalny, dając jednocześnie dzielić się na różnego rodzaje kategorie. Pomimo, iż na temat terroryzmu napisano i powiedziano już bardzo wiele, zjawisko to wciąż rodzi nowe problemy i powoduje kolejne trudności na wielu płaszczyznach życia publicznego.


Statystyki pokazują, że wśród dostępnych rodzajów transportu publicznego, największy poziom bezpieczeństwa zapewnia transport lotniczy. To właśnie do Zarządzającego portami lotniczymi i lotniskami należy zapewnienie odpowiedniego systemu ochrony, przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych oraz zarządzania kryzysowego. Szczególnie ważne są w tym zakresie uzgodnienia z administracją publiczną, samorządową i państwową, jednostkami ochrony zdrowia, podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, policją i innymi podmiotami ratowniczymi i ochronnymi. 


Bezzałogowe Statki Powietrzne (dalej BSP), które popularnie zwane są dronami, zyskują obecnie bardzo na znaczeniu i stale, w niezwykle szybkim tempie przybywa ich typów. Rośnie także liczba ich producentów. Coraz więcej państw dostrzega ogromny potencjał jaki w nich się kryje i to zarówno w aspekcie zastosowania wojskowego jak i cywilnego. Dziś wiadomym już jest, że stanowią one przysłowiowy kamień milowy w rozwoju aeronautyki.


© 2021 BL BezpieczneLotnisko. All Rights Reserved.