Redaktor Naczelny - Sylwia Książek

jest Redaktorem Naczelnym serwisu Bezpieczne Lotnisko.eu, który funkcjonuje od 2014 r., autorem artykułów informacyjno-publicystycznych i wywiadów ze specjalistami w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania, lotnictwa cywilnego i wojskowego.

W 2023 r. uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk społecznych w obszarze bezpieczeństwa na Akademii Wojsk Lądowych. W swoich badaniach skoncentrowała się na analizie i prognozie wpływu lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego ze szczególnym uwzględnieniem determinantów zewnętrznych, jak i wewnętrznych wynikających m.in ze specyfiki wskazanego regionu. 

Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Wrocławski jako magister Stosunków Międzynarodowych oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą jako magister Bezpieczeństwa Narodowego ze specjalizacją z Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym. Jest autorem publikacji naukowych zarówno w języku polskim, dotyczącym m.in. Roli jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu i utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym czy Rozwoju lotnisk lokalnych w kontekście bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym opublikowanych w Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego, artykułów branżowych (m.in Kilometr autostrady prowadzi donikąd, ale kilometr pasa startowego otwiera okno na świat wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Biuletynie Bezpieczeństwa w Lotnictwa Cywilnego) oraz artykułów w języku angielskim tj. Civil aviation safety in Poland czy Airport emergency response in Poland wydanych przez General Aviation Security

Poza tym posiada ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu kapitałem ludzkim i projektami w obszarze HR i marketingu. Dysponuje także wiedzą z obszaru zarządzania operacyjnego i strategicznego. Na co dzień realizuje się zawodowo na stanowisku managerskim w zakresie planowania i zarządzania.

Redaktor Naczelny - Sylwia Książek

Writer - Daniel Nowik

News Author - Daniel Kasprzycki

Guest Writer - Bogusław Węgliński

Writer - Andrzej Marzęda

Spotter - Marcin Szpak

Spotter - Krzysztof Wiśniewsk

Kpt. Ronald Zając

Pilot - Karlene Petitt

Pilot - Dave Hook


© 2023 BL BezpieczneLotnisko. All Rights Reserved.