News Author - Daniel Kasprzycki

Specjalista z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzgldnięniem kwestii militarnych. Jest autorem lub współautorem kilku książek („Irak-Iran 1980-1988", "Arabska wiosna. Libia 2011, Syria 2011-2014", Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI w.) i artykułów naukowych. Aktualnie swoje naukowe pasje rozwija na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie jest doktorantem Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Interesuje się historią woskowości, problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, arabistyką, terroryzmem oraz polemologią i strategią.


© 2023 BL BezpieczneLotnisko. All Rights Reserved.